GRÅDIG -; forsluken; glupsk: spiste, forsyne seg grådig / være grådig (ɔ: begjærlig) etter noe; (fam., som forsterkende adv.): det var grådig kaldt

Jobbintervjuet

Posted in Fremtiden, Overhørt by Anne Aaby on mai 25, 2008

Jobbintervju
– Hvilke egenskaper anser du for å være dine dårligste?
– (…)
– ?
– (…)
– He, he (avventende latter)
– Ja.. hvilke skal jeg plukke ..eh
– Ha, ha! (avventende vantro latter)
– At jeg ikke har erfaring fra denne bransjen, kanskje??!
– På en akse som strekker seg fra kreativ på den ene siden til systematisk på den andre, hvor    befinner du deg?
– Jeg kan egentlig ikke plassere meg langs den aksen. Jeg ser det slik at kreativitet springer ut i fra systematikk.
– Jeg tror mange ville være uenige med deg i det.
–Det er i alle fall slik jeg opererer
– Ja, det er jo i det minste interessant å se hvordan folk er skrudd sammen.